Twin Park 150 Twin Park 150

След въвеждането в експлоатация на Twin Park сме предвидили екип от над 10 човека, който ще се грижи изцяло за жилищната част,както и за общественото обслужване в комплекса. В Twin Park ще работят охранители, хигиенисти, инженер, градинари и други, които ще обслужват единствено и само този проект.

Месечна такса за поддръжка и управление на жилищната част на Twin Park ще е:

0,60лв./кв.
за апартаменти

10лв./месец
за паркомясто

3лв./месец
за изби

Поддръжка на прилежащата територия

 • Почистване на улиците, алеите и зелени площи в Комплекса от отпадъци и натрупани листа;
 • Почистване на снега по автомобилните алеи в Комплекса и пред входовете на Сградите;
 • Поддръжка на зелени площи (подрязване, торене и контрол върху вредителите);
 • Възстановяване на тревното покритие при необходимост;
 • Поддръжка и профилактика на напоителната система.

Общи части

 • Почистване на подземни и надземни паркоместа;
 • Почистване и поддръжка на подовите покрития в Общите части;
 • Почистване на стълбищата и стълбищните площадки, представляващи общи части на сградите;
 • Почистване на парапети, асансьори и други общи съоръжения в Сградите.

Техническа поддръжка на общите части

 • Снабдяване с вода и електроенергия на Общите части чрез сключване на договор със съответното експлоатационно дружество;
 • Поддръжка на инсталациите и съоръженията в общите части на комплекса, вкл.: асансьори, ВиК, съоръжения и уреди за контрол на достъпа /бариера, автоматични врати, четящи устройства и други подобни/;
 • Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземен паркинг/;
 • Провеждане на аварийни дейности.

Услуги, свързани с експлоатацията на комплекса

 • Изчисляване на суми, свързани с експлоатацията на Комплекса;
 • Събиране на такси и заплащане на следните консумативни разходи, направени при експлоатацията на общите части: /ел.енергия, вода, такса за асансьори и други/;
 • Осигуряване на различни видове консумативи, необходими за текущата експлоатация на комплекса;
 • Информиране на обитателите на Жилищния комплекс, относно важни събития, свързани с функционирането и развитието на Жилищния комплекс.